Drottningen invigde Svenskt Demenscentrum

Drottningen vid invigning avSvenskt Demenscentrum
Drottningen och Wilhelmina Hoffman, föreståndare för Svenskt Demenscentrum. Foto: Tomas Södergren
Drottning Silvia invigde Svenskt Demenscentrum, det nya nationella kompetenscentret för demensfrågor, i Stockholm den 15 februari. På plats var också bland annat äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utsett Stiftelserna Silviahemmet och Stockholm läns Äldrecentrum till ett nationellt kompetenscentrum. Uppdraget är att skapa överblick, sprida och underlätta kunskap om vård och omsorg om äldre. Syftet är att det ska bidra till en högre kvalitet i vården och omsorgen om äldre i hela landet.

Upptäck mer