Drottningen delade ut stipendier

Lena Anmyr, Katrin Lainpelto, Drottningen, Soley Omarsdottir och Marlene Sandlund. Foto: David Sica/Stella Pictures
Lena Anmyr, Katrin Lainpelto, Drottningen, Soley Omarsdottir och Marlene Sandlund. Foto: David Sica/Stella Pictures
Drottning Silvia delade ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp till 4 stolta mottagare den 23 januari. Temat för 2007 års utdelning av anslag var "Depressioner och intellektuella funktionshinder hos barn med medfödda handikapp eller kroniska sjukdomar". Stipendiaternas namn offentliggjordes i samband med Drottningens födelsedag den 23 december.

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp bildades i samband med H.M. Drottningens 50-årsdag för att förvalta och fördela de medel, som influtit från svenska folket som en hyllning till Drottningen på högtidsdagen. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av företrädesvis studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras.