Äldrevård tema när Kungaparet besökte Äldreforskningens Hus

Kungaparet på Äldrecentrum. Foto: Tomas Södergren
Kungaparet tillsammans med direktör Sven Erik Wånell och geriatriker Wilhelmina Hoffman. Foto: Tomas Södergren
Åldrandet och äldrevården var temat när Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia besökte Stiftelsen Äldrecentrum (ÄC) och Aging Research Center (ARC) i Stockholm den 6 februari. Det friska åldrandet, hur vi minskar risken för demens och minnesfunktionerna i normalt åldrande var några av de ämnen som diskuterades när fem forskare förmedlade dagsfärsk kunskap till Kungaparet.

Nya fakta om åldrandet


Docent Eva von Strauss, ARC och ÄC:
75 procent av dem som är över 80 år är fortfarande vitala, bor i eget boende och klarar sig utan större hjälp. Det visar en befolkningsstudie som drygt 3 300 personer +60 år på Kungsholmen i Stockholm deltog i mellan 2001 och 2004.
 
Wilhelmina Hoffman, geriatriker och verksamhetschef på Silviahemmet:
Det är mycket viktigt med fortsatt satsning på äldreforskning.
 
Docent Miia Kivipelto, ARC och ÄC:
Hon har bland annat skapat ett Internetbaserat verktyg som på ett mycket tidigt stadium kan användas för att testa risken för demens. Förhoppningen är att det nya verktyget snart kan användas på vårdcentraler.
 
Professor Mats Thorslund, ARC och ÄC:
Som specialist på äldres boende anser han att det idag fattas boende för äldre personer med speciella behov och att detta problem också kan bli morgondagens om den nuvarande utvecklingen fortsätter.

Professor Lars Bäckman, ARC och ÄC :
Många minnesfunktioner påverkas endast obetydligt i det normala åldrandet, men det är förstås stora individuella skillnader bland äldre människor. Den friska pensionären har dock goda möjligheter att förbättra minnet.

Äldreforskningens Hus


Äldrecentrum och Aging Research Center bildar tillsammans Äldreforskningens Hus, ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingscentrum. Hit förläggs också det nya Svenskt Demenscentrum, som Drottningen inviger den 15 februari. Socialstyrelsen har utsett Stiftelsen Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet att tillsammans bilda detta nationella kompetenscentrum för demensfrågor. Regeringen har anslagit 5 miljoner kronor för finansieringen.