Kungen delade ut Stockholm Water Prize 2007 i Stockholms stadshus

Kungen gratulerar professor Perry L. McCarty i samband med prisutdelningen av Stockholm Water Prize. Foto: Scanpix/Mats Andersson..
Kungen delade ut Stockholm Water Prize 2007 till professor Perry L. McCarty. Foto: Scanpix/Mats Andersson.
På torsdagskvällen den 16 augusti delade H.M. Konungen ut The Stockholm Water Prize 2007 till professor Perry L. McCarty i Stockholms stadshus.

Pris för banbrytande forskning


Professor Perry L. McCarty från Stanford University i USA tilldelades Stockholm Water Prize för sina banbrytande forskningsinsatser när det gäller rening av vatten för konsumtion, avloppsvatten, grundvatten och mark. Hans
forskningsresultat har också omsatts i praktisk tillämpning på ett imponerande sätt.

Från forskning till praktik


Professor McCarty har under lång tid bidragit till utvecklingen av vetenskap och ingenjörskonst inom vattenområdet, inte minst när det gäller föroreningar i mark och grundvatten.

Han har kombinerat djup kunskap om fysikaliska, kemiska, biologiska och mikrobiologiska processer och omsatt de kunskaperna i en enastående teknisk utveckling, som idag utnyttjas över hela världen i samband med utformning och drift av anläggningar för vattenrening.

Bevarandet av världens vattenresurser


Stockholm Water Prize instiftades 1990 och är ett internationellt vattenmiljöpris som delas ut årligen av Stockholm Water Foundation till en forskare, organisation, institution eller ett företag som genom vetenskaplig eller teknisk forskning eller genom konkreta resultat lämnat ett väsentligt bidrag till bevarandet av världens vattenresurser.

Syftet med Vattenpriset är att främja intresset för forskning och utveckling inom det globala vattenområdet genom att hedra framstående initiativ för att bevara jordens vattenresurser.

Kronprinsessan med pristagarna av Stockholm Junior Water Prize 2007. Foto: Scanpix
Kronprinsessan med vinnarna av Stockholm Junior Water Prize: Adriana Ruiz, Dailia Graciela Diaz Gómez och Carlos Hernández Mejia. Foto: Scanpix/Mats Andersson.

Junior Water Prize


Tisdagen den 14 augusti delade Kronprinsessan ut Stockholm Junior Water Prize i Folkets Hus i Stockholm till det mexikanska bidraget som innebär att ta bort bly från vatten med hjälp av äggskal.

Stockholm Junior Water Prize – Svenska juniorvattenpriset – delades ut för första gången år 1995. Från och med 1997 blev tävlingen internationell och den svenska juniorpristävlingen, som då bytte namn till Svenska Juniorvattenpriset, blev samtidigt en uttagningstävling till den internationella finalen Stockholm Junior Water Prize. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är prisets beskyddare.

Läs mer om Stockholm Water Prize och Stockholm Junior Water Prize via länkarna till höger.

Upptäck mer