Kungaparet på statsbesök i Österrike

 Kungaparet med den österrikiska presidenten Heinz Fischer. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
Kungaparet med österrikes presidenten Heinz Fischer. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
Den 20 november inledde Kungaparet ett tre dagar långt statsbesök i Österrike. Näringsminister Maud Olofsson samt en en stor näringslivsdelegation under ledning av Michael Treschow deltar också i besöket.
 
President Heinz Fischer med fru Margit mötte i Kungaparet vid ankomsten till Hofburg där Kungen och Presidenten inspekterade hederskompaniet.
 

Besök på Albertina museum

Kungaparet besökte Albertina museum, ett av de mest betydande konstmuseerna i Europa och fick dels se praktgemaken, dels utställningen Konst från 1970-talet och framåt, som består av ca 150 verk av bland andra Georg Baselitz, Christiane Baumgartner, Herbert Brandl, Franz Gertsch, Alex Katz, William Kentridge, Per Kirkeby, Maria Lassnig, med flera. En stor del av verken visas för första gången.

Efter besöket på Albertina museum bjöd presidentparet på lunch.
 

Svenska kyrkan i Wien

Kungaparet och presidentparet med barn från Selma Lagerlöfsskolan, Wien

Kungaparet och President Fischer med fru och barn från Selma Lagerlöfsskolan i Wien. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Kungaparet besökte på eftermiddagen den svenska kyrkans församling i Wien, och därefter hälsades Kungaparet välkomna av talman Barbara Prammer till parlamentsbyggnaden där de fick en visning av de historiska rummen samt ombads att skriva sina namn i Parlamentets gästbok.

Galamiddag i Hofburg

Kungaparet och österrikes presidentpar inför galamiddagen i Wien

Kungaparet och president Fischer med hustru Margit vid galamiddagen i Hofburg. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Statsbesökets första dag avslutades med presidentens galamiddag i Hofburg.