Drottningen delade ut stipendium

Drottningen och docent Ulla Passant
Docent Ulla Passant mottar Silviahemmets Forsknings- och Utbildningsstipendium av Drottning Silvia.
Foto: Leif R Jansson, Scanpix
H.M Drottningen delade vid en cermoni på Folkets Hus i Stockholm den 7 februari ut Silviahemmets Forsknings- och utbildningsstipendieum till docent Ulla Passant. geropsykiatriska kliniken Lund.

Stipendiet, som delades ut för andra gången,  är på 50.000 kronor och har möjliggjorts genom en privat donation.

Motiveringen lyder:
"För sitt stora engagemang inom demensområdet avseende klinisk vård, utbildning och forskning. Genom sin banbrytande forskning gällande pannlobsdemens har nya och ökade kunskaper inom denna svåra, och länge oupptäckta, demenssjukdom spridits nationellt och internationellt.

Docent Ulla Passant har förmågan att med pedagogisk skicklighet och lyskraft förmedla och sprida viktiga medicinska kunskaper på ett inspirerande och begripligt sätt. Ulla Passant förenar hög grad av vetenskaplig, pedagogisk och klinisk skicklighet med genuint människointresse, och är genom sin gärning en förebild för den goda demensvården."

Upptäck mer