Företräde för Vitterhetsakademien

Kung Carl Gustaf med nye preses för Vitterhetsakademien, professor Gunnel Engwall. Foto: Stella Pictures.
Kung Carl Gustaf och nytillträdda Preses för Vitterhetsakademien, professor Gunnel Engwall. Foto: David Sica, Stella Pictures.
Kung Carl Gustaf gav tisdag den 12 september företräde på Kungliga Slottet för nytillträdda Preses i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, professor Gunnel Engwall.

Professor Engwall tillträdde som preses den 1 april 2006.

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien kallas vanligen Vitterhetsakademien. Den instiftades 1753 av drottning Lovisa Ulrika.

Kungligt beskyddarskap


Sitt nuvarande namn fick Akademien av Gustav III 1786, samma år som han grundade Svenska Akademien.

H.M. Konungen är Akademiens beskyddare. H.M. Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan är förste hedersledamöter.

Drottning Margrethe II av Danmark är hedersledamot av Vitterhetsakademien.

Upptäck mer