Diplomutdelning Majblomman

Drottningen delar ut diplom till Majblomman. Scanpix
Drottningen delade ut diplom till elever från Kvinnebyskolan, Linköping. Foto: Scanpix/Pressens Bild
På torsdagen delade Drottningen vid en cermoni på Slottet ut diplom till elever vid Kvinnebyskolan i Linköping, som vann Majblommans insamlingstävling 2005. I samband med ceremonin presenteras också fyra speciellt utvalda forskare som får stöd av Majblomman:

  • Pojkars och flickors tankar kring kropp, kroppsideal och påverkan. Carolina Lunde, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet
  • Barnens egna uppfattningar av medicinsk behandling av ADHD. Lisa Thorell, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Fysisk och social närmiljö i relation till flyktingbarns identitetsskapande och hälsa. Solvig Ekblad, Institutionen för Psykosocial Medicin, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Hälsofaktorers relation till ADHD symptom - "Jag har svårt att sitta still, men mår bra ändå!" Tobias Edbom, Enheten för barn och ungdomspsykiatri, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm

Dessa projekt får, jämte ytterligare 26 andra forskningsprojekt, ekonomiskt stöd från Majblomman, som under många år satsat på forskning för att förbättra barns hälsa och livskvalitet.

Upptäck mer