Kungen studerade Tullverkets arbete på Arlanda

Kungen besökte tullverket. Foto: Tullverket
Foto: Tullverket
H.M. Konungen gjorde på onsdagen ett studiebesök vid Tullverket på Arlanda. Temat var Tullverkets specialkompetens inom varuflöden.

I bekämpningen av den gränsöverskridande brottsligheten används narkotikasökhundar.

Springer spanielhunden Baz med sin hundförare visade Kungen, hur tullen spårar en försändelse i postflödet. I det här fallet blev resultatet en mindre mängd cannabis.

Beslaget i sig var litet men utgjorde ett exempel på den kontinuitet av beslag, som tullen gör i postflödet på Arlanda. Tullverket räknar med att göra cirka 1 000 beslag i detta flöde i år.