Kronprinsessan Victoria i Västerås på Historiedagarna

Kronprinsessan talar i Västerås. Foto: Stella Pictures
Foto: Stella Pictures
H.K.H. Kronprinsessan Victoria invigde fredag den 16 september De Svenska Historiedagarna 2005 i Aros Congress Centre i Västerås.

De svenska historiedagarna är en ideell förening med syfte att skapa årligen återkommande tillfällen för kontakter mellan den historiska forskningen, fackfolk och allmänhet. Ordförande i styrelsen är förre chefredaktören och riksdagsmannen fil. dr. Jörgen Ullenhag.

Landshövding Mats Svegfors hälsade välkommen till Västmanland. Öppningsanförandet hölls av doktorand Ruth Hemstad, Historisk Institutt, Universitetet i Oslo. Ämnet löd: "Nordiske visjoner og nasjonale konflikter".

Kronprinsessan Victoria delade ut Cliopriset, 25 000 kronor, och priset till Alla tiders historielärare. Cliopriset, som instiftats av Svenska Dagbladet och den historiska bokklubben Clio, ges årligen till en lovande ung historiker inom det svenska språkområdet.

Kronprinsessan följde bland annat paneldebatten om "Hur många Europa?". Deltagare var professor Kristian Gerner, Lunds universitet, teol. dr. Ingmar Karlsson, Lunds universitet, och Sveriges generalkonsul i Istanbul, samt dr. phil. i antropologi Anne Knudsen, chefredaktör för Weekendavisen i Köpenhamn.