Kronprinsessan delade ut Världsnaturfondens Carl Mannerfeltpris

Foto: Pressens Bild AB
Kronprinsessan Victoria med Anna Schytt efter prisceremonin på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Foto: Pressens Bild AB
Vid en sammankomst den 1 december på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, överlämnade H.K.H. Kronprinsessan Världsnaturfondens Carl Mannerfeltpris till Anna Schytt.  

Världsnaturfondens Carl Mannerfeltpris delades i år ut för tolfte gången. Priset bygger på en donation av fil dr Carl M:son Mannerfelt, som kombinerat arbete i ledande ställning inom näringslivet med engagemang inom miljövård och naturgeografisk forskning.

Priset är tänkt att stimulera till lösningar som kombinerar ett hållbart bruk av naturresurser med utveckling inom teknik och ekonomi. Prisets motto är "Conservation and development". I juryn finns representanter för Världsnaturfonden WWF, Svenskt Näringsliv och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Upptäck mer