Högtidliga audienser torsdag den 26 maj 2005

H.M. Konungen tog på torsdagen emot fyra nya ambassadörer vid högtidliga audienser på Kungl. Slottet.
 
Bosniens-Hercegovinas nyutnämnde ambassadör heter Jakov Skocibušiç. Han är född 1949. Efter en längre verksamhet som lärare och tolk i Förbundsrepubliken Tyskland inträdde han i utrikesministeriets tjänst 2001.
 
Österrikes nyutnämnde ambassadör heter Stephan Toth. Han är född 1944 och jurist. Han har under ett tidigare skede i sin karriär varit placerad i Stockholm och kommer närmast från en befattning som chef för parlamentets internationella kansli.
 
Guineas nyutnämnde ambassadör heter El Hadj Aboubacar Dione (sidoackrediterad från Berlin). Han är född 1951 och inträdde i utrikesministeriets tjänst 1985. Han kommer närmast från en befattning som ambassadör i Förbundsrepubliken Tyskland.
 
Saint Christopher och Nevis nyutnämnde ambassadör heter James E. Williams (sidoackrediterad från London). Han har ägnat större delen av sitt yrkesverksamma liv åt skol- och universitetsväsendet.