H.M. Konungen närvarar vid Kung Fahds begravning

H.M. Konungen. Foto: Kungl. Hovstaterna.
H.M. Konungen anländer i dag till Riyadh i Saudiarabien för att närvara vid ceremonierna i samband med begravningen av Kung Fahd, som avled den 1 augusti.

Begravningen, där endast särskilt inbjudna muslimska gäster deltar, sker på eftermiddagen den 2 augusti. Efteråt bereds möjlighet för utländska statschefer och andra digniteter att framföra sina kondoleanser och sina gratulationer till den nye Kungen Abdullah.

Den svenska regeringen företräds av vice statsminister Bosse Ringholm.

Kungen återvänder den 3 augusti till Sverige.