H.M. Konungen inbjuder till ledarskapsseminarium med Svenska Scoutrådet

Kungen med bronsbyst som han fick av Svenska Scoutförbundet när han hade varit scout i 50 år. Foto: Pressens Bild
Kungen poserar med den bronsbyst han fick av Svenska Scoutförbundet när han hade varit scout i 50 år.
Foto: Pressens Bild
På inbjudan av H.M. Konungen hålls tisdag den 12 april 2005 kl. 13.00 - 17.00 ett seminarium, arrangerat av Svenska Scoutrådet, i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott: "Ledarskap i Sverige". Programmet inleds av H.M. Konungen.

Seminariet om ledarutbildning för unga vill belysa tankar och ideologier om hur utbildning i ledarskap kan utformas i framtiden för att möta efterfrågan i svenskt näringsliv och offentlig sektor.

Medverkande i seminariet är Johan Strid, generalsekreterare i Svenska Scoutrådet, Tomas Gustafsson, vice ordförande i Sveriges Olympiska kommitté, Lesley Bulman, generalsekretare i World Association of Girl Guides and Girl Scouts, John MacBeath, professor vid Cambridge University, Tonika Hirdman, vd Banco fonder, Cecilia Elving, projektledare Svenska Scoutrådet, Anela Jasarevic, förbundsstyrelseledamot Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Jan Silfverberg, forskare, Försvarshögskolan, och Henrik Thell, huvudlärare i ledarskap vid Militärhögskolan, Halmstad. Moderator är Camilla Lindquist, Svenska Scoutrådet.

Värdefull kunskap


Kungen firar i år 50 år som scout. I samband med seminariet överlämnas en gåva från scoutrörelsen i Sverige till Kungen, en satsning för att ge unga människor möjlighet till god ledarutbildning.

Kungen är hedersordförande i fundraisingorganisationen World Scout Foundation och har varit engagerad i scoutrörelsen sedan barndomen.

Kungen betonar vikten av det värdebaserade ledarskap som Kungen lärde sig som ung i scoutrörelsen och i militärtjänsten.

Nu är hög tid, säger Kung Carl Gustaf, att utveckla nya alternativ i form av certifierad ledarskapsutbildning, som kan möta det svenska samhällets och näringslivets krav.

Intresse för ungdomsfrågor


Kungens engagemang i ledarskapsfrågor bottnar i det stora intresset för ungdomsfrågor. Kungen har företagit många resor i scoutsammanhang över hela världen och mött tusentals unga scouter och scoutledare.

Detta har förstärkt Kungens syn på scoutrörelsens betydelse som föregångare i det mångkulturella Sverige. Scouting bygger broar mellan unga människor från alla världens länder och skapar mötesplatser för människor med olika bakgrund.

Vargungen Mowgli


Dåvarande Kronprinsen Carl Gustaf blev scout för 50 år sedan, inspirerad av sin far Prins Gustaf Adolf, som var Svenska Scoutrådets ordförande från 1932 fram till sin död 1947.

Kungen började som vargunge i scoutkåren Clara-Jacob och fick namnet Mowgli i flocken, som hade samma namn och leddes av den legendariska ledaren Ingrid Ericsson.

Så småningom avancerade vargungen till scout på avdelningen Nordmännen under ledning av Anders Henriksson.

Som ung scout var Kungen med på landsdelslägret på Gålö 1959 men slutade på hösten 1959 i samband med skolstarten i Sigtuna.

Kungen blev hedersmedlem i Svenska Scoutrådet 1974 och är hedersordförande i World Scout Foundation.

Organisationen har sitt säte i Genève och syftar till att ge ekonomiskt stöd för den internationella scoutrörelsen.

Den svenska scoutrörelsen har i dag ca 110 000 medlemmar, varav ca 20 000 ledare.

Upptäck mer

Information om

Svenska scoutrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

och scoutrörelsen (extern länk)