Begravningsceremoni den 15 januari 2005 för Storhertiginnan Joséphine-Charlotte av Luxemburg

DD. MM. Konungen och Drottningen övervarar begravningsceremonin på lördag i Notre Dame-katedralen i Luxemburg för Storhertiginnan Joséphine-Charlotte. Hon avled den 10 januari på slottet Fischbach i Luxemburg i en ålder av 77 år.

Storhertiginnan Joséphine-Charlotte var gift med Storhertig Jean av Luxemburg. Vid millennieskiftet överlämnade denne tronen till äldste sonen Storhertig Henri. I äktenskapet föddes ytterligare fyra barn: prinsessan Marie-Astrid, prins Jean, prinsessan Margaretha och prins Guillaume.

Storhertiginnan Joséphine-Charlotte hade starka band till Sverige. Hon var äldsta dotter till Belgiens framlidne kung Leopold (1901-1983) och den svenska prinsessan Astrid (1905-1935).

Tillsammans med sina yngre syskon, Belgarnas kung Baudoin och nuvarande Kung Albert besökte hon som barn ofta morföräldrarna prins Carl och prinsessan Ingeborg i Sverige och gästade som storhertiginna det svenska kungaparet officiellt och privat.