Kungl. Hovstaterna nyttjar kamera­bevakning

I enlighet med Skyddslagen och Säkerhets­skyddslagen nyttjar Kungl. Hovstaterna kamera­bevakning för bevakning av skyddsobjekt.

Ingen ljudupptagning sker och bevaknings­materialet lagras lokalt i egen regi. Bevakningsmaterialet kan efter förfrågan lämnas ut till lagförande myndighet.

Personuppgifts­ansvarig för Kungl. Hovstaterna nås via Kungahusets växel 08‑402 60 00.

För ytterligare information om de bevakades rättigheter hänvisas till dataskyddsförordningen.

Skylt om Kungl. Hovstaternas kamerabevakning