Kungahusets kalender

Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av både externa och interna programpunkter. Där ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungafamiljen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet.

I kalendern publiceras ett urval av de officiella programpunkterna.

Närvaro vid prisceremoni av utställningen "Idéträdgårdar"

Kungen

Plats: Sollidens slott, Öland
Tid: Samling kl. 09.45 vid entrén till Sollidens slott
Presskontakt: Pernilla Klintberg, Sollidens slott, tfn: 0702-75 64 48, e-post: pernilla.klintberg@sollidensslott.se

Läs merlänk till annan webbplats