Kungahusets kalender

Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av både externa och interna programpunkter. Där ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungafamiljen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet.

I kalendern publiceras ett urval av de officiella programpunkterna.

Närvaro vid minneshögtid

Kungen, Drottningen

Plats: Uppsala domkyrka

Företräde för Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Global Child Forum Digital Action Lab

Drottningen, Kronprinsessan

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök på Handelshögskolan i Stockholm

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Handelshögskolan i Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högtidliga audienser: Vietnam, El Salvador, Island samt Nederländerna

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Besök i Örebro län med anledning av covid-19-pandemin

Kronprinsessan, Prins Daniel

Läs mer

World Childhood Foundation Executive Committee Meeting

Drottningen

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitalt möte med adepter i Prins Daniels Fellowship

Prins Daniel

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medaljutdelning

Kungen, Drottningen

Plats: Kungliga slottet

Högtidliga audienser

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Besök i Uppsala län med anledning av covid-19-pandemin - senareläggs till 2021

Kronprinsessan, Prins Daniel

Läs mer

Utdelning av Svenska sällskapet för antropologi och geografis medaljer

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid Generation Peps digitala "Pep Forum"

Kronprinsessan, Prins Daniel

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företräde för statsminister Stefan Löfven

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Styrgruppsmöte i Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Närvaro vid Skolforskningsinstitutets digitala seminarium om dyslexi

Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök hos företaget Karma med Prins Daniels Fellowship

Prins Daniel

Plats: Karma

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdelning av Prins Eugen-medaljen

Kungen, Drottningen

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Besök hos Accelerator

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Stockholms universitet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möte med representanter från Stockholms Handelskammare

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kunglgia slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrelsemöte i stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Global Child Forum Digital Action Lab

Drottningen

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högtidliga audienser

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Besök i Dalarnas län med anledning av covid-19-pandemin

Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia

Läs mer

Närvaro vid UNICEF:s webinar "En framtid för världens barn?"

Kronprinsessan

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • 1
  • 2