H.K.H. Prins Daniels tal vid Arbetsterapiforum 2021

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Att se varje människas unika behov och förutsättningar.
Att anpassa miljön efter individen i stället för tvärtom.
Och att fokusera på det som fungerar i stället för det som inte gör det.

I dag kan det tyckas helt självklart att det är såhär vi jobbar för att hjälpa personer med olika former av ohälsa eller funktionsvariationer.

Men faktum är ju, att mycket av det här synsättet har kommit in i sjukvården, äldreomsorgen och skolan genom just arbetsterapin.

Grevinnan Estelle Bernadotte af Wisborg var en drivande kraft i att etablera arbetsterapin här i Sverige. Och hon var själv med och undervisade när den första utbildningen hölls på Röda korsets sjukhus i Stockholm 1944.

Tänk om hon då skulle ha vetat att det i dag skulle finnas 12 000 yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige!
Att de skulle verka inom så många delar av samhället.
Och att man skulle hålla stora konferenser som den här om forskning och utveckling inom arbetsterapin.

Det tror jag skulle ha glatt henne väldigt mycket.

Kära arbetsterapeuter,

Med er kompetens, kunnande och kreativitet bidrar ni till att fler barn klarar skolan.
Att fler vuxna kan leva ett självständigt liv.
Och att fler som drabbats av ohälsa kan komma tillbaka till en fungerande vardag, utifrån sina unika förutsättningar.

H.K.H. Prins Daniel

I dag har Grevinnan Estelle en namne i sin makes kusins barnbarns barnbarn. Och Estelle den yngres pappa, ja, han är mycket glad över möjligheten att få skicka den här hälsningen till Arbetsterapiforum 2021.

Kära arbetsterapeuter,

Med er kompetens, kunnande och kreativitet bidrar ni till att fler barn klarar skolan.
Att fler vuxna kan leva ett självständigt liv.
Och att fler som drabbats av ohälsa kan komma tillbaka till en fungerande vardag, utifrån sina unika förutsättningar.

Kort sagt, ni gör en avgörande skillnad i väldigt många människors liv.

Det är en enastående viktig insats, både på individ- och på samhällsnivå. Och det hoppas jag att ni också känner, var och en av er.

Med det vill jag önska er varmt lycka till med Arbetsterapiforum 2021!