H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Herr talman,
Ärade ledamöter.

I går eftermiddag hade 5837 svenska invånare avlidit med covid-19. Till stor sorg för de sina – och till förlust för vårt land.

I spåren av pandemin har människor fått se sina livsverk raseras. Många, framför allt äldre, har behövt leva i långvarig isolering. Sjukvården och dess modiga medarbetare har prövats hårt och gjort ett enastående arbete. Vi är alla djupt tacksamma.

I dag vet vi betydligt mer om detta virus och hur det sprids än vi gjorde för bara ett halvår sedan. Kunskapen är större. Beslutsunderlaget bättre. Det är trösterikt.

Ändå är ovissheten fortsatt stor. Pandemin är långt ifrån över.

Samtidigt kvarstår andra utmaningar. Klimatförändringar, arbetslöshet, kriminalitet och psykisk ohälsa hör till de problem som har stor påverkan på vår framtid – och som fortsatt väntar på att lösas. Det arbetet får inte stanna av.

Det är också fortsatt en angelägen uppgift att värna vår demokrati. Under fyra år, fram till 2022, pågår riksdagens firande av den svenska demokratins första hundra år. Ett jubileum som får en särskild tyngd av händelseutvecklingen i vår omvärld.

Herr talman, ärade ledamöter. Pandemin har försatt Sverige och världen i ett läge som ställer krav på oss alla. Vi behöver anpassa oss, tänka om och finna nya vägar framåt.

Det har Sverige alltid gjort. Och det görs också i dag. Vi ser det i stort och smått, och i hela samhället. I näringslivet och i kulturen. I sjukvården, äldreomsorgen och utbildningsväsendet. Nya tekniska lösningar, nya sätt att arbeta, nya former för möten, umgänge och upplevelser.

Detta gäller även riksdagens viktiga arbete:

Herr talman, ärade ledamöter. Riksmötets öppnande har hållits i denna form sedan 1975. Under dessa år har jag aldrig sett så många tomma bänkar vid öppnandet som i dag.

Från regeringen deltar färre statsråd än brukligt. Den diplomatiska kåren representeras av endast en ambassadör. Även min egen familj har begränsat sin närvaro.

Ja, det är en annorlunda ceremoni. Men den visar också på Sveriges förmåga att anpassa sig. Att vara i tiden.

Formerna är delvis nya – men traditionen upprätthålls. Vårt samhälle fortsätter att fungera.

Och ni, ärade ledamöter, fortsätter att förvalta det förtroende som medborgarna gett er: att fatta kloka och väl underbyggda beslut, till gagn för vårt land och alla som lever här.

Det är ett ansvar som väger särskilt tungt ett år som detta.

Jag önskar er, valda ombud för Sveriges folk, kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete.

Härmed förklarar jag 2020/2021 års riksmöte öppnat.