Medaljförläningar 6 juni 2023

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken med kedja

Justitieråd Anders Eka
För betydelsefulla insatser inom svenskt rättsväsende

12:e storleken i Serafimerordens band

Styrelseordförande f.d. generaldirektör Yvonne Gustafsson
För framstående insatser inomsvensk statsförvaltning

Generaldirektör ambassadör Dag Hartelius
För framstående insatser inom svensk stats- och utrikesförvaltning

Verkställande direktör Marika Hedin
För betydande insatser inom svenskt museiväsende och forskning

Ambassadör fil. dr. Lars-Erik Lundin
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

F.d. kabinettssekreterare ambassadör Robert Rydberg
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

8:e storleken i Serafimerordens band

F.d. museichef, Konstakademiens ständiga sekreterare, Elisabeth Alsheimer Evenstedt
För betydande insatser inom svenskt akademiväsende

Entreprenör Stina Ehrensvärd
För betydande insatser inom näringslivet

Entreprenör John Elvesjö
För betydande insatser inom näringslivet

Föreståndare professor Staffan Lindberg
För betydande insatser inom statsvetenskaplig forskning

Professor Mattias Lundberg
För framstående folkbildande insatser som musikvetare

Astronaut Ph.D. Jessica Meir
För betydande insatser inom rymdforskning

Jur. kand Annika Rembe
För framstående insatser inom Sverigefrämjande verksamhet

Advokat Börje Samuelsson
För framstående insatser inom svenskt rättsväsende

8:e storleken i högblått band

Docent Kjell Blückert
För förtjänstfulla insatser inom svenskt samhällsliv

Fil. dr. Fred Hocker
För framstående insatser inom det marinarkeologiska forskningsområdet

F.d. stadsarkitekt Anders Håberger
För betydande insatser rörande bevarandet av svensk stadskultur

Med. dr. Ulf Hållmarker
För betydande insatser inom svenskt kyrkoliv

Docent Martin Kragh
För framstående historisk- och säkerhetspolitisk forskning

Verkställande direktör Lizzie Scheja
För betydande insatser för judiskt liv i Sverige

5:e storleken i högblått band

Verkställande direktör Yngve Gustafsson
För förtjänstfulla insatser inom svensk livsmedelsindustri

Verkställande direktör Andréa Wiktorsson
För värdefulla insatser i utvecklingen av musikfestivalen Storsjöyran

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Gunnel Fred
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Skådespelare Thomas Hanzon
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Sångare, låtskrivare och tonsättare Ola Salo
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Gitarrist och kompositör Jan ”Janne” Schaffer
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Medaljutdelning sker på Kungl. Slottet tisdagen den 13 juni.

Presskontakter

Informationsavdelningen