Program för statsbesöket till Estland

Kungaparet avlägger statsbesök i Estland 2–4 maj 2023 på inbjudan av president Alar Karis. Regeringen representeras av utrikesminister Tobias Billström, försvarsminister Pål Jonson och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Drygt 25 svenska företag deltar i den näringslivsdelegation som Business Sweden arrangerar.

Syftet med statsbesöket är att fördjupa den mycket goda relationen mellan Estland och Sverige, inklusive relationen i EU där Estland och Sverige är likasinnade i många frågor. Besöket ska vidare bidra till ett fördjupat samarbete inom säkerhet och försvar samt ett närmare samarbete mellan svenskt och estniskt näringsliv med fokus på digitalisering och grön omställning. Utbildning och forskning är andra huvudteman för besöket.

Program

Tisdag 2 maj

Välkomstceremoni

Statsbesöket inleds med en officiell välkomstceremoni på Frihetstorget (Vabaduse Väljak) där president Alar Karis med fru Sirje Karis hälsar Kungaparet välkomna. Respektive lands nationalsång framförs, hedersvakten inspekteras och de officiella delegationerna presenteras.
Efter ceremonin sker en kransnedläggning vid minnesmärket för frihetskriget.

Möte i presidentpalatset

Kungaparet och utrikesminister Billström tas emot av presidenten och fru Karis i presidentpalatset. Efter officiell fotografering, signering av gästbok och enskilda samtal promenerar de genom Kadriorgparken till en plats där en ek planteras.

Lunch med premiärministern

Kungaparet och utrikesminister Billström deltar i en lunch på Stenbockska huset, Stenbocki maja, med premiärminister Kaja Kallas som värd.

Parlamentet, Riigikogu

Kungaparet och utrikesminister Billström besöker Estlands parlament, Riigikogu. De tas emot av talman Lauri Hussar.
Riigikogu

Museet i Nikolaikyrkan (Niguliste Museum)

Kungaparet och utrikesministern besöker museet i Nikolaikyrkan tillsammans med presidentparet. Där får de en visning av den kommande utställningen ”Michel Sittow in the North? Altarpiecies in Dialogue”.

Utställningen, som är ett samarbete mellan Estlands konstmuseum och Hälsinglands museum, fokuserar på två mästerverk från senmedeltiden: Tallinns passionsaltartavla och Bollnäs heliga släktskapsaltartavla. Båda verken är förknippade med Michel Sittow (ca 1469–1525), en internationellt erkänd konstnär som föddes och arbetade i Tallinn. Museet har nyligen totalrenoverats och öppnade igen i mars. En konsert med deltagande av framstående estniska musiker kommer också att äga rum.
Niguliste Museum

Monumentet till minne av kommunismens offer, Maarjamäe

Kungaparet och utrikesministern besöker Maarjamäe och monumentet till minne av kommunismens offer. Presidenten, tillsammans med fru Karis, ger en guidad tur, som avslutas med att ljus tänds.
Minnesmärke Maarjamäe

Statsbankett

På kvällen står presidentparet värd för en statsbankett på Viimsi Artium.


Onsdag 3 maj

Näringslivsseminarium – Estonia-Sweden Business Forum

Kungen, utrikesminister Billström och bistånds- och utrikeshandelsminister Forssell deltar tillsammans med presidenten i näringslivsseminariet ”Estonia-Sweden Business Forum” på Kultuurikatel. Seminariet arrangeras av Business Sweden tillsammans med Enterprise Estonia.

Det är ett historiskt stort möte mellan svenskt och estniskt näringsliv, med över 25 svenska företag närvarande och ett 100-tal deltagare från estniska näringslivet. Jan Larsson, vd Business Sweden, och Liina Maria Lepik, styrelseledamot Enterprise Estonia hälsar välkomna vid ankomst. Kungen och presidenten inleder seminariet med varsitt öppningsanförande. Därefter talar ekonomi- och IT-ministern, Tiit Riisalo, samt bistånds- och utrikeshandels­minister Johan Forssell.
Kultuurikatel
Business Sweden
Enterprise Estonia

Gustav Adolfs gymnasium (Gustav Adolf Grammar School)

Kungaparet och utrikesminister Billström besöker Gustav Adolf-gymnasiet (Gustav Adolf Grammar School), som är den äldsta gymnasieskolan i Estland. Den grundades av Gustav II Adolf 1631. Gymnasiet har i dag 437 elever av vilka 116 studerar svenska fem till sex timmar per vecka. Läsåret 2022/2023 firar skolan 30 år av svenskundervisning.
Gustav Adolf Grammar School

Cyber Range 14

Kungen, utrikesminister Billström och försvarsminister Jonson besöker Cyber Range 14 (CR14). Här ges en demonstration av Estlands förmåga att försvara sig vid ett cyberangrepp. Cyber Range 14 etablerades av det estniska försvarsministeriet 2021. Det är en unik mjukvarubaserad virtuell miljö som används för cybersäkerhetsutbildning och utveckling av innovativ teknik.
Cyber Range CR14

Lunch Lillepaviljon

Kungen, utrikesminister Billström och försvarsminister Jonson deltar i en lunch på Lillepaviljon, med Estlands utrikesminister Margus Tsahkna som värd.

Seminarium om säkerhet på Försvarsdepartementet

Kungen, utrikesminister Billström och försvarsminister Jonson deltar tillsammans med president Karis i ett seminarium om säkerhet och försvar. Fokus är svenskt-estniskt försvarssamarbete i dag, framöver och i relation till den svenska Nato-anslutningsprocessen.

Arvo Pärt Centre

Drottningen och fru Karis besöker Arvo Pärt Centre, där Michael Pärt, Arvo Pärts son och styrelseordförande i Arvo Pärts Centre, ger en guidad visning. Centret skapades av Arvo Pärt och hans familj för att skapa möjligheter att bevara och forska om kompositörens kreativa arv. På centret finns Arvo Pärts arkiv samlat och historien om hur han utvecklade sin unika musikaliska ton, ”tintinnabuli”. Besöket avslutas med en konsert i centrets konsertsal.
Arvo Pärt Centre

Lunch

Fru Karis står värd för en lunch i Lahepere Villa. Drottningen och fru Karis får där tillfälle att samtala med personer som deltar vid eftermiddagens besöksplatser.

SOS Barnbyar

Drottningen och fru Karis besöker en av SOS Barnbyar belägen i Keila-Joa. Där kommer man att samtala med en husmor, som förestår ett av de tolv hus som finns på platsen för barn från svåra omständigheter, samt med familjer från Ukraina.
SOS Barnbyar, Estland

Broken Line Monument

På seneftermiddagen besöker Kungaparet, utrikesminister Billström och försvarsminister Jonson tillsammans med presidentparet minnesmärket Broken Line Monument, där de omkomna i Estoniakatastrofen hedras.
Broken Line Monument

Mottagning för svenskkolonin

Kungaparet, utrikesministern och försvarsministern träffar svenskar som är bosatta i Estland. Ambassadör Ingrid Tersman står värd för mottagningen, som äger rum i residenset på Sveriges ambassad i Tallinn.

Svarsmiddag

Kungaparet ger en svarsmiddag till sina estniska värdars ära.

Torsdag 4 maj – Tartu

Tåg till Tartu

Kungaparet, utrikesminister Billström och presidentparet reser med tåg till Tartu.

Rådhusplatsen, Tartu

Kungaparet, utrikesminister Billström och presidentparet tas emot vid rådhusplatsen av Tartus borgmästare Urmas Klaas. Kungaparet signerar en gästbok, därefter promenerar man till Tartu universitet.

Tartu universitet

På Tartu universitet, vid vilket president Karis tidigare har varit rektor, träffar kungaparet, utrikesministern och presidentparet representanter för Tartu stad. Nuvarande rektor, professor Toomas Asser hälsar välkommen. En överenskommelse om kunskapssamarbete om Estlands svensktid kommer vid besöket att signeras av rektor Asser och Nordiska museets styresman, docent Sanne Houby-Nielsen.

Tartu universitet är det näst äldsta universitetet, efter Uppsala, som grundats av Sverige (Gustav II Adolf grundade universitetet 1632). Många kända forskare har varit verksamma här, däribland flera från Sverige. Bland fakulteterna finns Skytteinstitutet och Skandinavistika.
Tartu universitet

Gustav II Adolfs minnesmärke

Från Tartu universitet promenerar kungaparet, utrikesminister Billström och presidentparet, samt rektor Toomas Asser, till Gustav II Adolfs minnesmärke.
Gustav II Adolfs minnesmärke

Lunch

Rektor Toomas Asser står värd för en lunch på universitetets museum.
Universitetsmuseet

Delta Centre

På eftermiddagen besöker Kungen, utrikesministern och presidenten Delta Centre vid Tartu universitet. Det är ett modernt center för digital teknik och analytiskt och ekonomiskt tänkande, som samlar studenter, forskare och innovatörer inom bland annat datavetenskap, robotik, teknik, matematik, ekonomi och företagsledning.

Dr Kristjan Vassil, vice-rektor för forskning, hälsar välkommen och ger en introduktion till centrets arbete. Därefter följer besök vid stationer som presenterar forskning inom bland annat intelligenta material, datorgrafik och virtuell verklighet, biobanker och digital styrning, cybersäkerhet och innovationer för folkhälsa. Här möter man också den del av näringslivsdelegationen som håller fortsatta möten i Tartu.
Delta Centre

Estonian University of Life Sciences Forestry Building

Kungen, utrikesministern och presidenten besöker Estonian University of Life Sciences. Arbetet och forskningsverksamheten som bedrivs där fokuserar på hållbar utveckling av naturresurser samt bevarande av arv och livsmiljöer. Rektor Ülle Jaakma hälsar välkommen och presenterar universitetets arbete.

Efter plantering av ett träd i Dendroparken besöker man det växtfysiologiska laboratoriet. Där berättar professor Ülo Niinemets om sin forskning, som bland annat omfattar hur växter samspelar med och påverkar sin miljö, samt acklimatiserar sig till olika påfrestningar.
Estonian University of Life Sciences

Eesti Agrenska Tammistu Centre

Drottningen och fru Karis besöker Eesti Agrenska Foundation i Tammistu. Det är en icke-statlig, ideell organisation som bildades 2003. Det övergripande syftet är att utveckla tjänster för barn och tonåringar med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar i syfte att förbättra livskvalitet, integration och lika möjligheter för dem och deras familjer. Verksamheten är lik den som bedrivs vid svenska Ågrenska. Medlemmar i styrelsen för Eesti Agrenska tar emot för samtal och rundvandring. Det kommer också att ges tillfälle att tala med några av de boende.
Eesti Agrenska

Estlands nationalmuseum

Eftermiddagens program avslutas med besök på Estlands nationalmuseum, Eesti Rahva Museum, där museichefen Dr Kertu Saks hälsar välkommen. President Karis, som var chef för museet 2018–2021, kommer att presentera delar av museets samlingar.

Museet grundades i Tartu 1909 med uppgiften att skydda och utveckla Estlands historia och kultur. I dag arbetar man för att bevara känslan av kontinuitet och tradition. En av de permanenta utställningar som visas är "Encounters", vilken täcker Estlands förhistoria och historia i detalj, med särskilt fokus på den sovjetiska ockupationen. Museet är byggt på en före detta sovjetisk landningsbana.
Eesti Rhava Museum

Avskedsceremoni

Statsbesöket avslutas med en officiell avskedsceremoni utanför nationalmuseet, där presidentparet tar farväl av Kungaparet.

Presskontakter

Boel Lindbergh

Chef, UD:s internationella presscenter

Fredrike Tamas Hermelin

Kansliråd, Europa och Nordamerikaenheten