Drottningen överlämnade stipendier till forskare

Den 19 oktober överlämnade Drottningen stipendier ur stiftelsen Frimurare Barnhuset till forskare inom pediatrik för studier om barns hälsa och sjukdomar. Ceremonin hölls på Bååtska palatset i Stockholm.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna och stiftelsen Frimurare Barnhuset.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna och stiftelsen Frimurare Barnhuset. Foto: Fru Bergkvist

Under ceremonin mottog 29 stipendiater i pediatrisk forskning stipendiediplom av Drottningen.

Utdelningen avrundades med ett föredrag av docent Erik Berninger som berättade om sin forskning kring hörselnedsättning hos nyfödda och nya metoder för att tidigt utveckla kommunikationsförmågan.

Om stiftelsen Frimurare Barnhuset

Stiftelsens ändamål är att stödja vård och fostran av barn och ungdom. Understöd lämnas till vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.

Drottningen är stiftelsens beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.