Kronprinsessan vid Osmundvraket

I dag besökte Kronprinsessan platsen där Osmundvraket, utanför Smådalarö i Stockholms skärgård, upptäcktes år 2017. Ombord på båten M/S Öfararen fick Kronprinsessan digitalt följa en direktsänd dykning av vraket på plats.

Kronprinsessan tillsammans med marinarkeologerna Patrik Höglund och Jim Hansson från Vrak.

Kronprinsessan tillsammans med Patrik Höglund och Jim Hansson, marinarkeologer på Vrak. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

År 2017 genomförde marinarkeologer dykningar norr om Dalarö. På 28 meters djup påträffade de ett unikt skeppsvrak från 1500-talet. Skeppet var fullastat med så kallat osmundjärn som var en stor exportvara från Sverige under medeltiden fram till tidigt 1600-tal.

Sedan 2018 pågår forskning kring Osmundvraket och dess last i samarbete mellan det marinarkeologiska museet Vrak, Jernkontorets bergshistoriska utskott samt Stockholms universitet.

Kronprinsessan besökte platsen där Osmundvraket ligger 28 meter ner i havet.

Kronprinsessan besökte platsen där Osmundvraket ligger 28 meter ner i havet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessans besök

Tillsammans med representanter från Vrak och Jernkontorets bergshistoriska utskott fick Kronprinsessan i dag besöka vrakplatsen. Ombord på båten M/S Öfararen fick Kronprinsessan inledningsvis information om vraket och den forskning som pågår där.

Därefter dök marinarkeologerna Patrik Höglund och Jim Hansson ner till Osmundvraket. Med sig ner under ytan hade de digital utrustning som möjliggjorde en direktsändning med kameror till skärmar ombord på båten. Därifrån kunde Kronprinsessan ta del av dykningen samt samtala och ställa frågor till dykarna direkt.

Läs mer om Osmundvraket