Kungen delade ut Vegamedaljen

Måndagen den 25 april delade Kungen ut Vegamedaljen medalj vid en ceremoni på Kungl. Slottet.

Kungen delar ut Vegamedaljen till professor Thomas Hylland Eriksen vid Oslo universitet.

Kungen delar ut Vegamedaljen till professor Thomas Hylland Eriksen vid Oslo universitet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vegamedaljen instiftades 1880 av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) som Kungen är högste beskyddare för. Medaljen går enligt stadgarna till ”personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen”.

I år tilldelades medaljen professor Thomas Hylland Eriksen vid Oslo universitet.

Thomas Hylland Eriksen får utmärkelsen för sitt betydande bidrag till antropologisk forskning samt hans centrala roll som förmedlare av antropologiska perspektiv i samhällsdebatten. Områden som spelat en viktig roll i Hylland Eriksens forskning är etnicitet, nationalism och kulturell identitet.

Förutom ett omfattande vetenskapligt arbete har Hylland Eriksen engagerat sig i att göra antropologiska kunskaper och perspektiv tillgängliga för en vidare allmänhet. Hylland Eriksen har producerat flera böcker och är en uppskattad föreläsare och debattör. 

Om Vegamedaljen

Vegamedaljen delas ut i anslutning till årsdagen av fartyget Vegas ankomst till Stockholm den 24 april 1880. Vega var det fartyg som användes av Adolf Erik Nordenskiöld på den så kallade Vegaexpeditionen 1878–1880. Expeditionens syfte var att segla genom Nordostpassagen vilket också lyckades. Oskar II var med och finansierade expeditionen.