Kungaparet och Kronprinsessan i företräde om framtida statsbesök

Måndagen den 11 oktober gav Kungaparet och Kronprinsessan företräde för statsrådet Ann Linde.

Under företrädet på Kungliga slottet diskuterades bland annat förslag till kommande års statsbesök och officiella besök.

Vid företrädet deltog även representanter från Utrikesdepartementet samt Kungl. Hovstaterna.

Till toppen