Drottningen gav företräde för statsrådet Märta Stenevi

Onsdagen den 1 september gav Drottningen företräde för statsrådet Märta Stenevi, jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Drottningen tillsammans med statsrådet Märta Stenevi.

Drottningen tillsammans med statsrådet Märta Stenevi. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Märta Stenevi tillträdde som statsråd i februari i år och träffade Drottningen för första gången vid onsdagens möte.

Deltar i statsbesöket

I samband med det kommande statsbesöket från Tyskland 7–9 september deltar Märta Stenevi tillsammans med Drottningen i en av programpunkterna, ett möte hos Barnombudsmannen. Den tyska delegationen har visat stort intresse för myndigheten och dess arbete, eftersom en myndighet som motsvarar Barnombudsmannen saknas i Tyskland.

Drottningen och statsrådet samtalade bland annat om World Childhood Foundation, barnkonventionen, barns rättigheter samt barns utsatthet generellt i samhället och på nätet.

Till toppen