Kronprinsessparet i möte med Motivationslyftet

Torsdagen den 15 april deltog Kronprinsessan och Prins Daniel i ett digitalt möte med organisationen Motivationslyftet, som får stöd av Kronprinsessparets stiftelse.

Kronprinsessparet i digitalt möte med organisationen Motivationslyftet.

Kronprinsessparet i digitalt möte med organisationen Motivationslyftet. Foto: Kungl. Hovstaterna

Motivationslyftet är en ideell förening som erbjuder utbildningsprogram till skolor där elever och lärare ges möjlighet att arbeta på ett strukturerat sätt med motivation, värderingar, självkänsla och självledarskap. Syftet är att hjälpa ungdomar att bygga upp en hållbar prestationsförmåga samt att stärka sin hälsa och sitt välmående.

Under mötet fick Kronprinsessparet möjlighet att samtala med representanter från organisationen samt med lärare och elever från Hagge skola i Smedjebacken och Christinaskolan på Lidingö.

Kronprinsessparet i digitalt möte med organisationen Motivationslyftet.

Foto: Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Till toppen