Kronprinsessan vid symposium om Antarktis

Tisdagen den 23 februari deltog Kronprinsessan vid ett digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat och Sveriges roll som ordförande för Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).

Kronprinsessan deltog och höll sitt tal från Haga slott.

Kronprinsessan deltog och höll sitt tal från Haga slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under symposiet diskuterades bland annat vad som ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis samt hur de största utmaningarna för hållbar förvaltning ser ut i dag. Inbjudna föreläsare pratade även om hur svensk forskning bidrar till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis.

Kronprinsessan inledde symposiet med ett tal där hon bland annat sa:

Vi har stora utmaningar framför oss. I vattnen runt Antarktis finns enorma mängder av bland annat krill, lanternfiskar och bläckfiskar. De är i sin tur föda för jordens i särklass största koncentration av marina däggdjur och havsfåglar. Det är effektiva ekosystem – men också sköra; känsliga för störningar av klimatförändringar, överfiske och föroreningar.

Antarktis är beroende av oss – och vi av Antarktis. Framtiden för de här arterna rör oss alla.

H.K.H. Kronprinsessan

Sveriges engagemang i Antarktis

Sverige har ända sedan förra sekelskiftet haft en aktiv roll i Antarktisforskningen. Sedan 1984 är Sverige fullvärdig och röstande part i Antarktisfördraget, vars främsta funktion är att säkerställa mänsklighetens intressen av att Antarktis ”ska användas uteslutande för fredliga ändamål och inte bli skådeplats eller föremål för internationell oenighet". Konventionen om bevarande av marina levande resurser är en del av Antarktisfördragssystemet.

Sverige tog över ordförandeskapet för kommissionen vid årsmötet i november 2020 för en period av två år. Generaldirektören för Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är utsedd som ordförande och HaV representerar också Sverige i kommissionsarbetet på uppdrag av regeringen. Utrikesminister Ann Linde deltog vid symposiet för att lansera Sveriges ordförandeskap.

Havs- och vattenmyndigheten arrangerade symposiet tillsammans med Polarforskningssekretariatet, Kungliga Vetenskapsakademin och Nationalkommittén för globala miljöförändringar.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.

Till toppen