Prinsessan Madeleine till­känna­gav vinnaren av Childhood­priset

Måndagen den 21 december deltog Prinsessan Madeleine vid det digitala tillkännagivandet av Childhoodpriset 2020.

Prinsessan Madeleine vid tillkännagivandet av årets Childhoodpristagare.

Prinsessan Madeleine vid tillkännagivandet av årets Childhoodpristagare. Foto: Kungl. Hovstaterna

World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottningen. Childhood arbetar för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

I samband med Childhoods 20-årsjubileum 2019 instiftades priset som delas ut för att uppmärksamma en person i Sverige som dagligen arbetar med att skydda barn mot våld och sexuella övergrepp. Varje år står en ny yrkesgrupp i prisets fokus och 2020 går priset till en person som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten.

Vid den digitala utdelningen tillkännagav Prinsessan Madeleine 2020 års vinnare – Marit Gustafsson, barnhandläggare på socialtjänsten i Avesta kommun.

Med empati, engagemang och kunskap möter Marit barn på deras egna villkor. Hon skapar trygghet för barn i kris när livet är som allra skörast. Med sin starka närvaro och intelligenta lekfullhet gör Marit det svåra begripligt för barn. Och hon blir kvar, hon sviker inte och ger aldrig upp. Marit är en inspiration och förebild för en hel yrkeskår – och för alla människor som värnar om barn.

Motiveringen

Se filmen om 2020 års vinnare av Childhoodpriset

Marit Gustafsson och de två medfinalisterna – Helen Brännström, socionom vid Närvaroteamet i Skellefteå och Jenny Selenius, regionkoordinator mot människohandel/prostitution på socialtjänsten i Stockholms stad – har valts ut av Childhoodprisets jury från alla nomineringar som kommit in under hösten.

Childhoodpriset

Vid urvalet har juryn lagt fokus på att finalisterna ska uppfylla vad barn och unga själva tycker är viktigt i mötet med socialtjänsten – att de visar delaktighet, mod, tillit och gör "det lilla extra".

Prissumman på 50 000 kronor ska användas till något som ytterligare utvecklar pristagaren inom i sin yrkesroll.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Sedan 2016 är Prinsessan Madeleine medlem i Childhoods svenska styrelse och hedersmedlem i Childhood USA:s styrelse.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete