Drottningen vid internationell lansering av Together to #ENDviolence

Tisdagen den 15 december deltog Drottningen vid lanseringen av Together to #ENDviolence i Solutions Summit Series, arrangerat av The Global Partnership to End Violence Against Children.

Drottningen deltog vid den internationella lanseringen av Together to #ENDViolence.

Drottningen deltog vid den internationella lanseringen av Together to #ENDViolence. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Vid den digitala lanseringen talade bland annat FN:s vice generalsekreterare Amina J. Mohammed, chefen för WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, statsrådet Åsa Lindhagen samt EU-kommissionär Ylva Johansson.

I sitt tal sade Drottningen bland annat:

Ladies and gentlemen: ending violence against children is not just a good cause. It is a promise, one that we have made to our children and ourselves.

In 2015, all UN member states committed to end abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against children – by 2030.

So, with only 10 years to go until deadline: Let us keep our promise. Let us make this a decade of action. Let us step up our commitments and our investments. So that every child can have a childhood free from violence, and that no child is left behind.

H.M. Drottningen

Minst 3 av 4 barn i världen har upplevt någon form av våld. Världens ledare har förbundit sig till att inom ramen för Agenda 2030 uppnå 17 globala mål för att bland annat förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Mål 16.2 handlar om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av flickor och pojkar.

I februari 2018 deltog Drottningen och Kronprinsessan vid konferensen Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit. Konferensen, med syftet att dela goda erfarenheter och nya lösningar i arbetet mot våld mot barn, var den första och arrangerades av Sveriges regering.

Läs mer om den första Solutions summit

Globala partnerskapet mot våld mot barn

Globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli 2016 och är ett gemensamt initiativ från ett antal regeringar, Unicef, WHO med flera, för internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att uppnå förändring. Initiativet är kopplat till de globala målen i Agenda 2030, särskilt mål 16.2 om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av barn.