Kronprinsessparet träffade expert- och ungdomsråd

Onsdagen den 7 oktober träffade Kronprinsessan och Prins Daniel deltagarna i expert- och ungdomsrådet för Kronprinsessparets stiftelse.

Kronprinsessparet tillsammans med elever och rektor från Hjulsta grundskola.

Kronprinsessparet tillsammans med elever och rektor från Hjulsta grundskola. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets stiftelse stöttar organisationer som jobbar för att främja god hälsa och motverka utanförskap hos barn och ungdomar.

För att säkerställa att de projekt som stiftelsen stödjer effektivt förbättrar hälsa och gemenskap har stiftelsen ett expertråd. Deltagarna agerar rådgivare, bedömer och prioriterar mellan ansökningarna.

I år har stiftelsen engagerat fyra niondeklassare från Hjulsta grundskola utanför Stockholm till ett ungdomsråd. Eleverna har diskuterat och bedömt de ansökningar som har kommit in till stiftelsen och gav under mötet med Kronprinsessan, Prins Daniel och expertrådet sin syn på fördelar och nackdelar i ansökningarna.

Experterna och ungdomsrådet arbetar ideellt med att stödja stiftelsen.

Kronprinsessparet tillsammans med Johan Oljeqvist, Ahmed Abdirahman, Elin Annwall, Anders Kassman, Marika Markovits och Nahal Illerstig.

Kronprinsessparet tillsammans med Johan Oljeqvist, Ahmed Abdirahman, Elin Annwall, Anders Kassman, Marika Markovits och Nahal Illerstig. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.