Kronprinsessparet besökte Scenkonstallianserna

Torsdagen den 24 september besökte Kronprinsessparet Scenkonstallianserna – musik-, teater- och dansalliansen.

Kronprinsessparet med dansaren Björn Vårsjö, skådespelaren Cecilia Nilsson och musikern Karin Hammar från Scenkonstallianserna.

Kronprinsessparet med dansaren Björn Vårsjö, skådespelaren Cecilia Nilsson och musikern Karin Hammar från Scenkonstallianserna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Under besöket fick Kronprinsessparet information om hur covid-19-pandemin har påverkat frilansande skådespelare, musiker och dansare samt vilka åtgärder som har vidtagits för att minimera effekterna av pandemin.

De tre allianserna anställer frilansande utövare inom musik, teater och dans, som är kontinuerligt yrkesverksamma och verkar inom offentligt stödda verksamheter.

Om Teateralliansen

Teateralliansentillkom för att möta den offentligt stödda scenkonstens behov av flexibilitet, trygghet och utveckling för frilansande skådespelare.

Teateralliansen erbjuder etablerade, yrkesverksamma, frilansande skådespelare en villkorad grundanställning. Genom sin anställning får skådespelarna en ekonomisk och social trygghet samt en kontinuerlig arbetsplatstillhörighet. De anställda tar tjänstledigt för att arbeta som skådespelare och återvänder till sin anställning på Teateralliansen mellan sina uppdrag. För att behålla sin anställning måste skådespelarna uppfylla kraven för arbete inom sitt yrke utanför Teateralliansen. Den villkorade anställningstiden bestäms av den berörda skådespelarens mängd och kontinuitet av arbete inom yrket.

Om Musikalliansen

Musikalliansenshuvuduppdrag är att erbjuda frilansmusiker en så kallad tredje anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet.

Musikalliansen är huvudarbetsgivare åt de anställda frilansmusikerna. Anställningen möjliggör en kontinuitet i yrket i form av regelbundna inkomster. Musikerna omfattas i sin anställning av de sociala trygghetsförsäkringarna.

Musikalliansen riktar sig till frilansmusiker som arbetar helt eller delvis inom musikområden som omfattas av offentligt kulturstöd. Det innebär att musikerna arbetar vid kulturinstitution, vid länsmusik eller annan regional eller lokal arrangör som mottar offentligt kulturstöd så som t ex arrangörer av jazz och folk/världsmusik. Musikalliansen har för närvarande 167 instrumentalister, sångare, musikalartister och dirigenter anställda.

Om Dansalliansen

Dansalliansensuppdrag är att ge frilansande dansare en grundanställning och därmed en social och ekonomisk grundtrygghet. En uppgift är också att bedriva artistförmedling och främja arbetstillfällen för dansarna.

Dansalliansen ska stödja utvecklingen inom det fria dansområdet och gör det bland annat genom att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling.

Den anställningsform som Dansalliansen erbjuder riktar sig till yrkesaktiva dansare, helt eller delvis verksamma hos arbetsgivare som omfattas av offentligt kulturstöd. De anställda dansarna fortsätter att arbeta som frilansare med tidsbegränsade engagemang vid teatrar eller inom det fria dansområdet. Vid engagemang tar dansaren tjänstledigt från Dansalliansen. Anställningen fortlöper så länge som den anställde uppfyller Dansalliansens kriterier för kontinuerlig yrkesaktivitet.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.