Det nya riksmötet öppnat av Kungen

Tisdagen den 8 september öppnade Kungen 2020/2021 års riksmöte. Det nya riksdagsåret har därmed inletts. Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes ceremonin i riksdagens kammare i mindre skala.

Kungen höll tal och öppnade 2020/2021 års riksmöte.

Kungen höll tal och öppnade 2020/2021 års riksmöte. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kungaparet anlände under eftermiddagen till riksdagshuset i bil och togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén på trappan. Utanför riksdagshuset paraderade en mindre trupp från Livgardet. I riksdagshusets trapphall stod fanbärare från Demensföreningen i Sollentuna och Frivillig Väntjänst.

Covid-19-pandemin medförde att riksmötets öppnande i år genomfördes i mindre skala. Från Kungahuset närvarade endast Kungen och Drottningen. Färre ledamöter och få inbjudna gäster var på plats i plenisalen. Regeringen representerades av hälften av statsråden.

Kungen och Drottningen togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen och Drottningen togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Sören Andersson/TT

Kungen öppnande riksmötet

När Kungaparet trätt in i kammaren tillsammans med talmannen, statsministern, de vice talmännen, riksmarskalken och riksdagsdirektören sjöngs Kungssången.

Därefter hemställde talmannen att Hans Majestät förklarade riksmötet öppnat.

I sitt tal till riksdagens ledamöter sade Kungen bland annat:

I går eftermiddag hade 5837 svenska invånare avlidit med covid-19. Till stor sorg för de sina – och till förlust för vårt land.

H.M. Konungen

Kungen sade vidare:

Pandemin har försatt Sverige och världen i ett läge som ställer krav på oss alla. Vi behöver anpassa oss, tänka om och finna nya vägar framåt.

Det har Sverige alltid gjort. Och det görs också i dag.

H.M. Konungen

Avslutningsvis förklarade Kungen 2020/2021 års riksmöte öppnat.

Statsministern avgav därefter sin regeringsförklaring.

När Nationalsången därefter sjungits gemensamt och ceremonin var avslutad tågade Kungaparet ut till tonerna av Grand Marche.

Under ceremonin framfördes i övrigt musik av vokalgruppen Kraja från Umeå.

Gudstjänst med anledning av riksmötets öppnande

Före ceremonin i riksdagshuset närvarade Kungaparet, riksdagens talman och statsministern i Storkyrkan vid Stockholms domkyrkoförsamlings traditionsenliga gudstjänst med anledning av riksmötets öppnande.

Kungen och Drottningen anländer till Storkyrkan tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén, domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

Kungen och Drottningen anländer till Storkyrkan tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén, domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Foto: Pontus Lundahl/TT

Att hålla gudstjänst inför riksmötets öppnande är en flerhundraårig tradition. Med anledning av pandemin var gudstjänstdeltagarna i år färre än 50 personer.

Gudstjänsten leddes av domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Domprosten var också årets högtidstalare. Under gudstjänsten framfördes musik av en körensemble under ledning av domkyrkokantor Gary Graden samt domkyrkoorganist Mattias Wager.

Se gudstjänsten i efterhand

Kungaparet sitter i en av kungastolarna från 1670-talet och Karl XI:s tid.

Kungaparet sitter i en av kungastolarna från 1670-talet och Karl XI:s tid. Foto: Pontus Lundahl/TT