Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivå­möte med havstema

Tisdagen den 16 juni deltog Kronprinsessan vid FN:s digitala högnivåmöte UN Global Compact Leaders Summit.

Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivåmöte med havstema.

Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivåmöte med havstema. Foto: UN Global Compact

Kronprinsessan inledde sessionen "Interconnected Ocean: Harnessing Cross-Sectoral Synergies to Accelerate Sustainable Ocean Business".

I sitt tal sade Kronprinsessan:

Like hundreds of millions of people you live directly or indirectly off the sea, and you need to be able to continue to do so. This is not something that we can, or should, try to change. But what we must do, with the greatest urgency, is to find a way to use the ocean – without using it up.

H.K.H. Kronprinsessan

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.