Informations­konselj på Kungliga slottet

Måndagen den 15 juni hölls informationskonselj på Kungliga slottet. Under konseljen informerade varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarade på frågor från Kungen.

Kungen anländer till informationskonseljen.

Kungen anländer till informationskonseljen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen. Vid detta tillfälle hölls konseljen i Lovisa Ulrikas matsal för att kunna hålla extra avstånd mellan deltagarna.

Informationskonselj i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Informationskonselj i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Till toppen