Kronprinsessparet i digitalt möte med Business Sweden

Måndagen den 8 juni deltog Kronprinsessparet i ett digitalt uppföljningsmöte med Business Sweden. Vid mötet fick Kronprinsessparet information om covid-19-pandemins påverkan i dagsläget, vilka åtgärder som vidtagits samt hur svenska företag hanterar pandemin.

Kronprinsessparet i digitalt möte med Business Sweden.

Kronprinsessparet i digitalt möte med Business Sweden. Foto: Kungl. Hovstaterna

Verkställande direktör Ylva Berg inledde med att ge övergripande information, samt en summering sedan mötet den 14 april, kring hur Business Sweden fortsätter att arbeta med anledning av covid-19-pandemin.

Chefsekonom Lena Sellgren berättade därefter fördjupande om pandemins effekter på världsekonomin och svensk export, samt delade med sig av resultat från den undersökning som genomförts om hur svenska företag hanterar covid-19-pandemin.

Vice vd Fredrik Fexe berättade om kritiska framgångsfaktorer för svenska företag med särskilt fokus på Asien och Kina.

Som avslutning på mötet berättade Klas Ericson, Senior Investment Advisor Manufacturing, om covid-19-pandemins effekter på utlandsägda svenska företag.

Om Business Sweden

Genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd hjälper Business Sweden svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden har kontor i nära 60 länder.

Business Swedenägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Läs mer om Business Sweden

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.