Kungen gav digitalt företräde för Folkhälso­myndighetens general­direktör

Torsdagen den 28 maj gav Kungen ett digitalt företräde för Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Kungen i digitalt samtal med Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Kungen i digitalt samtal med Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Vid mötet fick Kungen en uppdatering om Folkhälsomyndighetens arbete med anledning av covid-19-pandemin samt om den senaste utvecklingen kring smittspridningen i landet.

Generaldirektör Johan Carlson redogjorde också för den svenska strategin i jämförelse med andra länder.

Kungen under samtalet med Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Foto: Kungl. Hovstaterna