Kungaparet och Kronprinsess­­paret i videomöte med Kungl. Vetenskaps­akademien

Onsdagen den 20 maj höll Kungaparet och Kronprinsessparet ett videomöte med Kungl. Vetenskapsakademien om covid-19-pandemin.

Kungaparet och Kronprinsessparet i videosamtal med Kungl. Vetenskapsakademien.

Kungaparet och Kronprinsessparet i videosamtal med Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Kungl. Hovstaterna

Kungaparet under videomötet med Kungl. Vetenskapsakademien.

Foto: Kungl. Hovstaterna

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel höll i dag ett videomöte med Kungl. Vetenskapsakademien. Under mötet redogjorde deltagarna för covid-19-pandemins uppkomst och hur det påverkar samhället i stort.

Göran K. Hansson, professor i kardiovaskulär medicin och ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien och Maria Masucci, professor i virologi, redogjorde för virusets egenskaper, behandlingsmöjligheter, samt hur smittspridningen och smittskyddet ser ut i dag.

Johan Petersson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, informerade om hur situationen inom intensivvården ser ut och hur verksamheten har ställts om för att klara av vårdtrycket.

Gunilla Karlsson Hedestam, professor i immunologi och vaccinforskning vid Karolinska institutet, redogjorde för hur covid-19 diagnostiseras och vilka olika möjligheter för framställande av vaccination som finns.

Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademieninstiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.