Kungaparet gav digitalt företräde för Sveriges stadsmissioner

Torsdagen den 14 maj gav Kungen och Drottningen ett digitalt företräde för representanter från Sveriges stadsmissioner.

Kungaparet i videosamtal med representanter från Sveriges stadsmissioner.

Kungaparet i videosamtal med representanter från Sveriges stadsmissioner. Foto: Sveriges stadsmissioner

Under det digitala företrädet fick Kungen och Drottningen information om stadsmissionernas verksamhet runt om i Sverige och hur de ställt om sin verksamhet med anledning av covid-19-pandemin.

Kunglig stiftelse stöttar stadsmissionerna

Tidigare i vår beslutade Kungen att Prins Carl Gustafs stiftelse skulle dela ut ett särskilt anslag om en halv miljon kronor till Sveriges stadsmissioner, för att lindra de påfrestningar som den pågående pandemin innebär, särskilt för landets äldre.

Verksamheter flyttar närmare målgrupper

Från stadsmissionernas sida har stora insatser gjorts för att upprätthålla verksamheterna, då redan utsatta grupper blir ännu mer utsatta. Bland annat har flera verksamheter flyttat ut i bostadsområdena för att komma närmare målgrupperna. Lotta Säfström, ordförande för Sveriges stadsmissioner, berättade att i mars månad dubblerades antalet utdelade gratismåltider i Göteborg.

Kungaparet fick också information om hur Sveriges stadsmissioner förbereder verksamheterna för tiden efter coronaviruset.

Medverkande under videomötet

  • Lotta Säfström, ordf. Sveriges stadsmissioner, direktor Göteborg
  • Sanna Detlefsen, vice ordf. Sveriges stadsmissioner, direktor Linköping
  • Tomas Lindroos, direktor Eskilstuna
  • Magnus Lindgren, kanslichef Sveriges stadsmissioner

Om Sveriges stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige och verksamhet finns regionalt i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.

Sveriges Stadsmissioner är en medlemsorganisation som verkar för insamling och påverkansarbete för socialt utsatta grupper i Sverige. Insamlade medel går både till stadsmissionernas gemensamma projekt och till de lokala stadsmissionernas verksamhet.

Läs mer om Sveriges stadsmissioner

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.