Kungen i videomöte med statsministern

Måndagen den 11 maj hade Kungen ett videomöte med statsministern för att få den senaste informationen kring regeringens arbete med anledning av covid-19-pandemin.

Enligt regeringsformen har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Med anledning av det extraordinära läge som Sverige befinner sig i just nu har Kungen och statsministern tätare kontakter än normalt.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.