Kungen och talmannen i videomöte

Tisdagen den 5 maj gav Kungen ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen gav i dag ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen gav i dag ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under företrädet redogjorde talmannen för riksdagens arbete med anledning av covid-19-pandemin.

Talman Andreas Norlén under videomötet med Kungen.

Foto: Helena Norlén

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.