Drottningen höll virtuell konferens med barnrättsorganisationer

Fredagen den 17 april hölls på Drottningens initiativ en virtuell konferens för ett antal barnrättsorganisationer med anledning av covid-19-pandemin.

H.M. Drottningen höll i dag från Stenhammars slott en virtuell konferens med barnrättsorganisationer.

H.M. Drottningen höll i dag från Stenhammars slott en virtuell konferens med barnrättsorganisationer. Foto: Kungl. Hovstaterna

Bland deltagarna fanns både internationella och svenska organisationer och myndigheter, som ingår i det nätverk som bildades i samband med 20-årsjubileet av Barnkonventionen 2009. Senast nätverket möttes var 2016, i samband med flyktingkrisen.

Syftet med den virtuella konferensen var att ge deltagarna en samlad bild av vilka insatser som görs för att möta barns och ungas särskilda behov under rådande omständigheter.

Drottningen inledde konferensen med några korta välkomstord:

”I spåren av covid-19-pandemin ökar många barns utsatthet. Jag hoppas att dagens möte ska ge oss en gemensam bild av vad som görs för att stödja och skydda dessa barn – och kanske också en uppfattning om vad som behöver göras framåt”.

H.M. Drottningen i videosamtal från Stenhammars slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Därefter leddes konferensen av Malin Dahlberg Markstedt från Rädda Barnen.

Deltagarna lämnade lägesrapporter från sina respektive organisationer och redogjorde för de konsekvenser som pandemin har haft, och riskerar att få, för barn och unga.

Många lyfte fram isolering, ekonomisk oro och mer oövervakad tid på internet som riskfaktorer för våld, sexuella övergrepp samt psykisk och fysisk ohälsa. Detta gäller inte minst i de fall då skolor och andra sociala sammanhang inte längre är tillgängliga – något som i sig lett till ett märkbart ökat behov av stöd och hjälp från ideella aktörer.

Samtliga deltagare delade bilden att riskerna är allra störst för de barn som redan i dag lever i social eller ekonomisk utsatthet.

Mötet avslutades med att Drottningen tackade deltagarna för värdefulla bidrag till konferensen och uttryckte en förhoppning om att mötet kunde bli en startpunkt för nya samarbeten:

”Efter vårt förra möte, i samband med flyktingkrisen, uppstod flera nya samarbeten. Kanske har även dagens möte givit inspiration till nya idéer och samarbeten? Jag hoppas det – och jag ser fram emot att följa ert fortsatta viktiga arbete”.

H.M. Drottningen i videosamtal från Stenhammars slott.

H.M. Drottningen i videosamtal från Stenhammars slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Deltagare under den virtuella konferensen

 • Barnombudsmannen
 • BRIS
 • Care about the Children/CATCH
 • Ecpat
 • Ensamkommandes förbund
 • Maskrosbarn
 • Mentor Sverige
 • Plan Sverige
 • Rädda Barnen
 • Scouterna
 • SOS Barnbyar
 • UNICEF
 • World Childhood Foundation

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.