Prins Carl Philip besökte Försvarsmaktens högkvarter

Onsdagen den 8 april besökte Prins Carl Philip Försvarsmaktens högkvarter för att bland annat få information om Försvarsmaktens arbete med anledning av covid-19.

Prins Carl Philip på Försvarsmaktens högkvarter.

Prins Carl Philip på Försvarsmaktens högkvarter. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Under besöket informerades Prins Carl Philip om hur Försvarsmakten hanterar de önskemål om stöd till samhället som inkommer från andra myndigheter i och med covid-19-pandemin. Vidare gavs information om de konsekvenser covid-19 får på Försvarsmaktens egen verksamhet och vilka åtgärder som vidtas inom myndigheten.

Prinsen fick också information om konsekvenser och åtgärder som en följd av att övningen Aurora 20 som var planerad att genomföras i maj kommer att flyttas fram. Aurora 20 är en totalförsvarsövning som Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska genomföra tillsammans med myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.