En hälsning från H.M. Konungen

Med anledning av det nya coronaviruset lämnar H.M. Konungen följande hälsning.

Med stort allvar följer jag och min familj utvecklingen gällande covid-19 i och utanför Sverige.

Till Dig som nu arbetar med att förebygga och begränsa spridningen av det nya coronaviruset, och med att ge vård till de personer som insjuknat, vill jag sända en särskild hälsning.

Din insats är viktig för vårt land och djupt uppskattad av mig, min familj och alla i Sverige.

CARL GUSTAF

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.