Kungen gav företräde för landshövding Beatrice Ask

Tisdagen den 25 februari gav Kungen företräde för Södermanlands nya landshövding Beatrice Ask.

Kungen tillsammans med landshövding Beatrice Ask.

Kungen tillsammans med landshövding Beatrice Ask. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Beatrice Ask är ny landshövding i Södermanlands län sedan den 1 januari 2020.

Beatrice Ask var statsråd i regeringen 1991–1994 och 2006–2014. Ask satt i riksdagen för valkretsen Stockholms kommun 1994–2019 och var ålderspresident i riksdagen 2018–2019.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade stats­förvaltningen i Sverige.