Kungen vid internationell trafiksäkerhetskonferens

Onsdagen den 19 februari närvarade Kungen vid den tredje globala ministerkonferensen om vägsäkerhet som i dagarna arrangeras i Stockholm.

Kungen och statsrådet Tomas Eneroth hälsar på medarbetare från WHO.

Kungen och statsrådet Tomas Eneroth hälsar på medarbetare från WHO. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

FN:s generalförsamling har gett Sverige i uppdrag att stå värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet.

Konferensen genomförs i nära samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) och syftet är att följa upp och sammanfatta det globala trafiksäkerhetsarbetet inom ramen för ”Decade of Action for Road Safety 2011–2020”, samt skapa en global uppslutning kring det fortsatta globala trafiksäkerhetsarbetet till år 2030.

Enligt WHO:s beräkningar omkommer 1,35 miljoner människor årligen i vägtrafiken runt om i världen. Dessutom skadas närmare 50 miljoner människor.

Sett till människor i hela världen, oavsett ålder, är dödsfall i trafikolyckor den åttonde vanligaste dödsorsaken och den vanligaste dödsorsaken bland människor i åldrarna 5–29 år.

Kungen höll ett anförande inför delegaterna. Konferensen arrangeras i Stockholm Waterfront Congress Centre.

Kungen höll ett anförande inför delegaterna. Konferensen arrangeras i Stockholm Waterfront Congress Centre. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen välkomnade delegaterna till Sverige

Under onsdagsförmiddagen närvarade Kungen, tillsammans med ett stort antal internationella representanter, vid konferensen. I sitt anförande sade Kungen:

Through the years, I have done quite a lot of driving myself; both here in Stockholm and across Europe. One thing becomes apparent on these long drives through different countries: Just like traffic is cross-border, so are the challenges that traffic poses. Especially as the number of people and vehicles increase.

H.M. Konungen

Kungen och Prins Michael av Kent från Storbritannien.

Kungen och Prins Michael av Kent från Storbritannien. Foto: Pelle T Nilsson/SPA