Kungen vid föreläsning om grön kemi

Torsdagen den 13 februari besökte Kungen Stockholms universitet för att lyssna till en föreläsning om grön kemi med professor Paul T. Anastas, ny innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Kungen flankeras av, från vänster, Anja-Verena Mudring, professor i fysikalisk materialkemi vid Stockholms universitet, Paul T. Anastas, innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap och Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Kungen flankeras av, från vänster, Anja-Verena Mudring, professor i fysikalisk materialkemi vid Stockholms universitet, Paul T. Anastas, innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap och Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Professor Anastas var med och grundade begreppet grön kemi i början av 1990-talet, bland annat genom att formulera de principer som används för att bedöma miljövänligheten i kemiska processer.

Grön kemi omfattar en helhetssyn med allt ifrån råvaror, kemikaliehantering, processer och slutprodukter till klimathänsyn och energianvändning.

Som kemist inom syntetisk organisk kemi har Paul T. Anastas arbetat för fyra amerikanska presidenter.

Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

I december tillkännagavs att Paul T. Anastas tilldelats Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Professuren delas årligen ut av Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö och går till framstående utländska forskare.