Drottningen delade ut forskarstipendier

Torsdagen den 16 januari delade Drottningen ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias jubileumsfond, vid en ceremoni på Kungliga slottet. Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder.

Drottningen och Kristina Aspvall, en av årets stipendiater.

Drottningen och Kristina Aspvall, en av årets stipendiater. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I samband med Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet.

I år delades det ut stipendier till forskning på temat Fysiska och Psykiska funktionshinder hos barn – riskfaktorer och behandlingsmetoder.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Drottningen tillsammans med stipendiaterna. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Ulrika Käck, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Förbättrad diagnostik av hundallergi hos barn med hjälp av molekylär allergologi”.

Lina Broström, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Brain structure and neuromotor development in children born extremely preterm”.

Samara Arkani, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Molekylära studier av blåsexstrofi och epispadi-komplexet”.

Frida Degerstedt, doktorand vid Umeå Universitet, för projektet ”På lika villkor? Möjligheter och hinder för aktivitet och delaktighet för barn och unga med Cerebral Pares (CP) i Sverige, utifrån ett genusperspektiv ”.

Shengxin Liu, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Children with Type 1 Diabetes and Neurodevelopmental Disorders: the Health and Social Impact of the Comorbidity”.

Jenny Meyer, doktorand vid Uppsala Universitet, för projektet ”Färdighetsträning för ungdomar med ADHD – en randomiserad kontrollerad studie”.

Elisabeth Paul, doktorand vid Linköpings Universitet, för projektet ”From Psychotic Experiences to Chronic Psychiatric Diseases: Understanding the biological mechanisms and psychological impact on affected adolescents and their families”.

Kristina Aspvall, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Increasing access to cognitive behavioral therapy for children and adolescents with obsessive-compulsive disorder”.

Ida Blomqvist, doktorand vid Umeå Universitet, för projektet ”Säker bedömning av ungdomar med psykisk ohälsa – validering av psykiatriska självskattningsskalor”.

Cecilia Montgomery, doktorand vid Uppsala Universitet, för projektet ”SOMP-I, Structured Observation of Motor Performance; validitet hos en metod för bedömning av tidig motorisk förmåga (0-10 månader)”.

Pei-Yin Pan, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”The relationship between somatic comorbidity and neurodevelopmental disorders – A nationwide population-based twin study”.