Kronprinsessan gav företräde för Birgitta Resvik

Torsdagen den 9 januari gav Kronprinsessan företräde för Birgitta Resvik på Kungliga slottet.

Kronprinsessan tillsammans med Birgitta Resvik vid dagens företräde på Kungliga slottet.

Kronprinsessan tillsammans med Birgitta Resvik vid dagens företräde på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Birgitta Resvik är egenföretagare med bred bakgrund inom klimat-, energi- och miljöområdet och är också ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Den 12 november 2019 var Birgitta Resvik en av talarna vid ett högnivåseminarium om hållbarhet i Bernadottebiblioteket i samband med IVA:s 100-årsjubileum, där Kungaparet och Kronprinsessparet närvarade. Hon belyste då bland annat hur vi på bara 20 år har gått från att lägga mycket hushållsavfall på deponi till att lägga mindre än en procent idag.

Vid dagens möte diskuterade Kronprinsessan och Birgitta Resvik klimat- och energifrågor rörande både Sverige och utlandet.