Kungen och Kronprinsessan vid seminariet Rösträttens århundrade

Måndagen den 17 december närvarade Kungen och Kronprinsessan vid ett seminarium i Riksdagshuset för att högtidlighålla demokratins genombrott i Sverige.

Kungen och Kronprinsessan vid seminariet tillsammans med talman Andreas Norlén och första vice talman Åsa Lindestam.

Kungen och Kronprinsessan vid seminariet tillsammans med talman Andreas Norlén och första vice talman Åsa Lindestam. Foto: Pelle T Nilsson

Riksdagen uppmärksammar införandet av demokrati i Sverige genom ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige kommer att högtidlighållas på olika sätt. 17 december 2018 är det hundra år sedan de första överenskommelserna om allmän och lika rösträtt togs i riksdagen.

För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott beslutade regeringen tidigare i år att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag.

Antologier och utställning om demokratin

I samband med seminariet 17 december har två antologier med texter om demokratins utveckling och demokratiska processer i nutid och framtid. Under jubileumsåren kommer även en utställning om demokratiseringsprocessen att visas i skyltfönstren längs Mynttorget och Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm.

Kungen och Kronprinsessan togs emot av talman Andreas Norlén på Riksplan utanför Riksdagshuset.

Kungen och Kronprinsessan togs emot av talman Andreas Norlén på Riksplan utanför Riksdagshuset. Foto: Pelle T Nilsson

Seminariet Rösträttens århundrade

Vid riksdagen togs Kungen och Kronprinsessan emot av talman Andreas Norlén. Seminariet inleddes sedan med ett anförande av Andreas Norlén.

Seminariets moderator Cecilia Garme lämnade därefter över till redaktörerna Lena Wängnerud och docent Ulrika Holgersson som presenterade antologin Rösträttens århundrade.

Professor emeritus Christina Florin och docent Fia Sundevall gav en historie­beskrivning av allt från rösträttsstreck till kvinnors politiska deltagande och alla de som inte fick rösträtt.

Docent Ulrika Holgersson berättade om kampen för rösträtten ur ett medie­perspektiv.

Professor Jan Teorell och professor Lena Wängnerud talade om demokratins framtid, att den ifrågasätts från olika håll och hur man har sett på den genom tiderna.

Demokratins framtid

I antologin Demokratins framtid skriver tio forskare om sin syn på demokrati och demokratiska utmaningar som digitalisering, globalisering och politiskt deltagande. Redaktörer är Sören Holmberg och Katarina Barrling och utgivare är Sveriges riksdag.

Rösträttens århundrade

Bakom antologin Rösträttens århundrade står Riksbankens jubileumsfond. Här samlar och presenterar ett trettiotal forskare den senaste forskningen om rösträtten inför hundraårsfirandet av det demokratiska genombrottet. Redaktörer är Ulrika Holgersson och Lena Wängnerud.